Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Xuân nhầmCàn khôn nhật nguyệt tạo quang âm
Nóng lạnh sao giờ khác cổ câm (kim)
Sau tiết lập xuân không ướt át
Ngỡ như đại tuyết chẳng lâm thâm
Đầu năm sương muối hay sinh bệnh
Thiếu nước cây xanh khó nẩy mầm
Ai biến trần gian thành cõi bụi
Khiến cho trời đất cũng xuân nhầm ?

19/02/2017
Đỗ Đình Tuân

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Mấy câu đối đọc được ở chùa Hoàng Mai (Nga My tự)

1.
-Xán lạn hoa khai cảnh sắc Hoàng Mai thiên cổ tại ;
- Quang huy nguyệt ấn thanh thanh miếu vũ vạn niên trường .
2.
- Khách đáo tham quan danh thắng địa ;
-Nhân lai vãng cảnh biểu linh từ .
3.
- Tả hữu biểu kỳ quan, tứ trưởng giang sơn y cựu ;
- Cổ kim phiêu thắng cảnh, nhất phong vũ tán vọng tân .
4.
- sáng lập thắng cảnh thiền quan, sử ký thiên thu quang nhật nguyệt ;
- Tạo thành lâu đài phạn vũ, lưu truyền vạn cổ đối sơn hà .
5.
- Xuất nhập tùy duyên bình đẳng quy y đăng giác ngạn ;
- Vãng lai phương tiện tự do tín ngưỡng nhập huyền môn .
6.
- Kim vi thế giới ngọc vi đài tức không tức sắc ;
- Cảnh thị thần tiên tâm thị Phật phi hữu phi vô .

17/02/2017
Đỗ Đình Tuân

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Săn xoài sớm
16/02/2017
Đỗ Đình Tuân

Nhớ cây…

Bao năm gánh đất tôn vườn

Đào ao thả cá…luôn luôn sờ lần

Năm thì vải nhãn quanh sân

Năm thì doi, ổi quân quần quanh ao

Đỗ leo, bắp cải, su hào…

Chung vui vẻ, sẻ gian lao cùng vườn
Cảnh vườn thay đổi luôn luôn

Nhiều khi man mác nỗi buồn nhớ cây

Từng xanh trong trái tim này.15/02/2017

Đỗ Đình Tuân