Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Viết thơ hắn bằng chữ Việt cổ (4)              


嘟婦
役助役場汰𠐞
𨠵𢝘徠空𨠵
𩯀𣟮𠏳𦒮𪂯
𤽸𧵆𦝂𨧪
𠶓𠹚𪆧
形忖且頁核香
𠊛些現代西潭哿
𨉟吻真圭没𡛔
1998
杜庭詢


Đùa vợ
Việc chợ việc trường thảy giỏi giang
Nét xoàng nhưng nết lại không xoàng
Tóc mềm hơi giống lông cò lửa
Da trắng gần như đít chảo gang
Tiếng nói véo von y vịt đực
Thân hình thon thả hệt cây nhang
Người ta hiện đại tây đầm cả
Mình vẫn chân quê một gái làng.
1998
Đỗ Đình Tuân

20/10/2017
Đỗ Đình TuânThứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Bưởi chớm vàng
18/10/2017
Đỗ Đình Tuân

Viết thơ hắn bằng chữ Việt cổ


翁晬
翁空讀册丕濫詩
𨆟嵿如𠊛遂約迷
斂興
𠿁呵堆盞酒
𢝙𥷒咯某軍碁
流通血
衇䏧紅拂
𣦰驗風塵𩯀泊坡
𡥵𡥙𢩜行調敬重
𥹰村坫汰懞除
1998
杜庭詢
Ông tôi
Ông không đọc sách chẳng làm thơ
Đủng đỉnh như người toại ước mơ
Kiếm hứng khề khà đôi chén rượu
Mua vui lách cách mấy quân cờ
Lưu thông huyết mạch da hồng phớt
Trải nghiệm phong trần tóc bạc phơ
Con cháu họ hàng đều kính trọng
Vắng lâu thôn xóm thảy mong chờ.
1998
Đỗ Đình Tuân

18/10/2017
Đỗ Đình Tuân