Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Thương mít
 

(Họa bài Mít anh Tuân của Gaihoa.com)

Mít còi nên vỏ nhiều gai
Quả to ít lắm quả dài chiết yêu
Múi thưa quả chẳng nây đều
Rễ không đất bám đâu nhiều lá xanh
Thương cây gọi khoán mấy anh
Quai vùng đổ đất xung quanh cho dầy
Sang năm chắc quả lại đầy
Trái tròn múi mập như ngày đương xuân.

27/04/2017
Đỗ Đình Tuân

Phụ chép bài: Mít anh Tuân

Mít anh Tuân có nhiều gai
Quả to, quả bé, quả dài đáng yêu
Cây lang ben trắng, thẳng đều
Lá vàng thưa thớt, còn nhiều lá xanh
Mấy em gái hóa hẹn anh
Chị Thu đi vắng vin cành, ngắm cây
Mít anh liệu nước có đầy,
Có còn sung sức như ngày còn xuân?


Gaihoa.com

27/04/2017
Đỗ Đình Tuân

Mùa hoa sưa
26/04/2017
Đỗ Đình Tuân

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Mía…de
 


(Họa thơ Nguyễn Đức Hưng)


Thấy mía là mình cứ phải de
Ngậm vô môi lợi rách toi nè
Mời xơi tiễn sẵn còn không thích
Nom thấy từ xa đã ngán phè
Trắng trắng tròn tròn thây nó trắng
Hồng Hồng đỏ đỏ kệ mày loe
Những cô yếm thắm còn xuân sắc
Hễ gặp là mua chẳng bỏ về.


26/04/2017
Đỗ Đình Tuân


Phụ chép: Xin mời ăn mía 


Có khát vào làm khúc mía de*?
Trắng hồng một đoạn đẹp không nè!
Bên trên đẩy xuống kêu oàm oạp
Ở dưới dướn lên nước phè phè
Khúc trắng trơn tròn vào nhẹ nhẹ
Môi hồng chúm chím mở tòe loe
Hỡi cô yếm thắm vào đây đã,
Ăn khúc mía thơm lát hãy về!


25/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

Họa thơ Văn Liền

Tuổi già lắm thứ kém non
Tiền tài danh vọng chỉ còn số không
Thôi bụi phấn, chẳng má hồng
Trở về vườn cũ vun trồng hôm mai
Không bì chẳng sánh cùng ai
Khi chậu cúc,lúc bồn mai nắm hoài
Thênh thang tháng rộng ngày dài
Đa mang nên phải miệt mài lê la
Thơ con cóc với đàn bà
Không thi vẫn được tiếng là người hơn…?


25/04/2017
Đỗ Đình Tuân


Phụ chép bài thơ của Văn Liền


Hết thầu dầu, lại mít non
Hỏi xem quan bác có còn gì không
Góc sân bác có khóm hồng
Cổng vào bác lại vun trồng khóm mai
Ai tài ai giỏi mặc ai
Thầu dầu, hồng cúc, mít, mai, chơi hoài
Sắp qua một chặng đường dài
Hỏi xem ai có miệt mài như ta
Hết thơ rồi lại đàn ca
Cuộc đời đến thế ai là người hơn ...


" Múa rìu qua bác Tuân "


25/04/2017
Nhạc sĩ Văn Liền