Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Về thăm xóm vắng


(Nhân xem lại mấy trang Blog cũ)


Gần ba tháng mới về thăm xóm vắng
Cảnh vẫn y nguyên mà thưa tiếng nói cười
Lòng thoáng gợn một chút buồn hiu quạnh
Bao tháng ngày gần gụi đã xa xôi…


07/12/2017
Đỗ Đình Tuân

Về thăm đình cả Nam Đoài
07/12/2017
Đỗ Đình Tuân
(Nguồn Fb Trần Quý)