Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Lại họa thơ Lê Huy Chúc
Chiến tích Bạch Đằng
(Bài mời họa)


Bạch Đằng chiến tích đã ngân vang
Phương Bắc ba triều giặ kéo sang
Giữ nước nhấn chìm quân kẻ cướp
Cứu dân thoát khỏi ách sài lang
Chủ quyền dân tộc luôn toàn vẹn
Độc lập quốc gia vẫn vững vàng
Bãi cọc trường tồn bao thế kỷ
Sử vàng sáng mãi Bạch Đằng Giang.
                               Lê Huy Chúc


Lô giang…
(Bài họa nguyên vận)


Sông Lô chiến thắng mãi rền vang
Tầu chiến tầu bò Pháp kéo sang
Pháo nổ tầu chìm tan xác giặc
Hồn xiêu phách lạc bọn sài lang
Việt Minh căn cứ thêm bền vững
Quân Pháp thua to rút vội vàng
Từ đó sông Lô thành tiếng hát
Hùng hồn thắm thiết khúc Lô giang.
                               Đỗ Đình Tuân

18/07/2018
Đỗ Đình Tuân

Họa thơ Lê Huy Chúc
Trọn đường tu
(Bài mời họa)


Cõi lòng thanh bạch sáng lung linh
Rũ bụi trần ai dứt nợ tình
Tạ lỗi song thân vào cửa Phật
Giã từ họ mạc đến Đài Kinh
Từ bi giữ lại bao điều thiện
Hỉ xả quên đi mọi bât bình
Tích đức tu nhân trời chứng giám
Tốt đời đẹp đạo trí công minh.

                          Lê Huy Chúc


Vẹn chữ tình
(Bài họa nguyên vận)


Không hẹn mà thành ở Chí Linh
Bốn mươi năm ngót đã chung tình
Yêu đời ham sống nên xa Phật
Không chợ không chùa chẳng chép kinh
Gió giập sóng xô giờ phẳng lặng
Trăng trong gió mát đến thanh bình

Rể hiền dâu thảo gái trai đủ
Vui bởi qua rồi thuở “bất minh” *

                          Đỗ Đình Tuân

Lấy chữ từ một câu thơ trong quẻ thẻ: “Lai đắc thời minh khứ bất minh” (đến được thời sáng sủa, qua đi thời không sáng sủa)

17/07/018
Đỗ Đình Tuân

Bé Nhật Minh tròn hai tháng tuổi

22/07/2018 Đỗ Đình Tuân